Có 1 kết quả:

qīng yǎo

1/1

qīng yǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to nibble