Có 1 kết quả:

qīng xíng

1/1

qīng xíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

light (machinery, aircraft etc)