Có 1 kết quả:

qīng zǐ ㄑㄧㄥ ㄗˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lepton (particle physics)