Có 1 kết quả:

qīng zǐ

1/1

qīng zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lepton (particle physics)