Có 1 kết quả:

qīng màn

1/1

qīng màn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

irreverent