Có 1 kết quả:

qīng miáo dàn xiě ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄠˊ ㄉㄢˋ ㄒㄧㄝˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to sketch in light shades
(2) to play down
(3) to deemphasize (idiom)