Có 1 kết quả:

qīng dí

1/1

qīng dí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to underestimate the enemy