Có 1 kết quả:

qīng dí ㄑㄧㄥ ㄉㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to underestimate the enemy