Có 1 kết quả:

qīng wǔ qì

1/1

qīng wǔ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

light weapon