Có 1 kết quả:

qīng yíng

1/1

qīng yíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) graceful
(2) lithe
(3) light and graceful
(4) lighthearted
(5) relaxed