Có 1 kết quả:

qīng qiú féi mǎ ㄑㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄟˊ ㄇㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. light furs and stout horses
(2) fig. to live in luxury