Có 1 kết quả:

zài kè chē

1/1

zài kè chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

passenger train (or bus)