Có 1 kết quả:

zǎi jí

1/1

zǎi jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

books (in Confucian education)