Có 1 kết quả:

zài chē ㄗㄞˋ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) onboard (equipment)
(2) to ferry cars
(3) missile trucks