Có 1 kết quả:

jiào shǎo

1/1

jiào shǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

less