Có 1 kết quả:

Huī nán xiàn

1/1

Huī nán xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huinan county in Tonghua 通化, Jilin