Có 1 kết quả:

Huī xiàn

1/1

Huī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huixian county in Xinxiang 新鄉|新乡[Xin1 xiang1], Henan