Có 1 kết quả:

chuò gēng

1/1

chuò gēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stop plowing
(2) to give up a life in the fields