Có 1 kết quả:

fú shè jǐng gào biāo zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

radiation warning symbol