Có 1 kết quả:

fú zhào

1/1

fú zhào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

irradiation