Có 1 kết quả:

Xīn hài Gé mìng ㄒㄧㄣ ㄏㄞˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xinhai Revolution (1911), which ended the Qing Dynasty