Có 1 kết quả:

Xīn hài Gé mìng

1/1

Xīn hài Gé mìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xinhai Revolution (1911), which ended the Qing Dynasty