Có 1 kết quả:

xīn láo

1/1

xīn láo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

laborious