Có 1 kết quả:

xīn láo ㄒㄧㄣ ㄌㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

laborious