Có 1 kết quả:

xīn qín gēng yún

1/1

xīn qín gēng yún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make industrious and diligent efforts (idiom)