Có 1 kết quả:

xīn mǎo ㄒㄧㄣ ㄇㄠˇ

1/1

xīn mǎo ㄒㄧㄣ ㄇㄠˇ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle, e.g. 2011 or 2071

Một số bài thơ có sử dụng