Có 1 kết quả:

xīn qí

1/1

xīn qí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

kimchi (loanword)