Có 1 kết quả:

Xīn bù

1/1

Xīn bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Thimphu, capital of Bhutan (Tw)