Có 1 kết quả:

Xīn gé

1/1

Xīn gé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Singh (name)