Có 1 kết quả:

xīn bèi tè ㄒㄧㄣ ㄅㄟˋ ㄊㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shin Bet (Israel national security service)