Có 1 kết quả:

xīn bèi tè

1/1

xīn bèi tè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Shin Bet (Israel national security service)