Có 1 kết quả:

xīn xīn kǔ kǔ

1/1

xīn xīn kǔ kǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) painstakingly
(2) with great trouble