Có 1 kết quả:

xīn xīn kǔ kǔ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ ㄎㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) painstakingly
(2) with great trouble