Có 1 kết quả:

cí lìng

1/1

cí lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) polite speech
(2) diplomatic terms
(3) rhetoric