Có 1 kết quả:

cí qù

1/1

cí qù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to resign
(2) to quit