Có 1 kết quả:

cí zhí

1/1

cí zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to resign