Có 1 kết quả:

cí xiè

1/1

cí xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to decline gratefully