Có 1 kết quả:

là zi

1/1

là zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cayenne pepper
(2) chili