Có 1 kết quả:

là dòu jiàng ㄌㄚˋ ㄉㄡˋ ㄐㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

chili con carne