Có 1 kết quả:

là dòu jiàng

1/1

là dòu jiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chili con carne