Có 1 kết quả:

bàn jiǔ xí

1/1

bàn jiǔ xí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to prepare a feast