Có 1 kết quả:

biàn rèn

1/1

biàn rèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to recognize
(2) to identify