Có 2 kết quả:

biàn ㄅㄧㄢˋpián ㄆㄧㄢˊ
Âm Pinyin: biàn ㄅㄧㄢˋ, pián ㄆㄧㄢˊ
Tổng nét: 16
Bộ: xīn 辛 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái:
Nét bút: 丶一丶ノ一一ノ丶フ丶一丶ノ一一丨
Thương Hiệt: YJIVJ (卜十戈女十)
Unicode: U+8FA9
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: biện
Âm Quảng Đông: bin6

Tự hình 2

Dị thể 9

1/2

biàn ㄅㄧㄢˋ

giản thể

Từ điển phổ thông

1. cãi, tranh luận
2. biện bác

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 辯.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cãi lẽ, tranh cãi, tranh biện, biện bác, biện bạch: 爭辯Tranh cãi: 有口難辯 Há miệng mắc quai; 我辯不過他 Tôi cãi không lại anh ta;
② (văn) (Lời nói) hay, êm tai: 子言非不辯也 Lời ông nói đều nghe êm tai (Hàn Phi tử);
③ (văn) Trị lí: 辯治百官,領理萬事 Trị lí bách quan, trông coi mọi việc (Hoài Nam tử);
④ (văn) Phân biệt, biện biệt (dùng như 辨);
⑤ (văn) Biến hoá (dùng như 變, bộ 言).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 辯

Từ điển Trung-Anh

(1) to dispute
(2) to debate
(3) to argue
(4) to discuss

Từ ghép 54

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 辯.