Có 1 kết quả:

biàn cí

1/1

biàn cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

an excuse