Có 1 kết quả:

cí bié

1/1

cí bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to take leave

Một số bài thơ có sử dụng