Có 1 kết quả:

nóng cūn jiā tíng lián chǎn chéng bāo zé rèn zhì ㄋㄨㄥˊ ㄘㄨㄣ ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄌㄧㄢˊ ㄔㄢˇ ㄔㄥˊ ㄅㄠ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

rural household contract responsibility system, PRC government policy linking rural income to productivity