Có 1 kết quả:

nóng yè jī xiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

agricultural machinery