Có 1 kết quả:

nóng tián

1/1

nóng tián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) farmland
(2) cultivated land