Có 1 kết quả:

Biān bà xiàn

1/1

Biān bà xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Banbar county, Tibetan: Dpal 'bar rdzong, in Chamdo prefecture 昌都地區|昌都地区[Chang1 du1 di4 qu1], Tibet