Có 1 kết quả:

biān chuí

1/1

biān chuí

giản thể

Từ điển phổ thông

biên thuỳ, biên ải