Có 1 kết quả:

biān tíng

1/1

biān tíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bodies governing a border area