Có 1 kết quả:

biān chuāng

1/1

biān chuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

side window