Có 1 kết quả:

biān fáng

1/1

biān fáng

giản thể

Từ điển phổ thông

biên phòng, phòng thủ biên giới

Từ điển Trung-Anh

frontier defense