Có 1 kết quả:

biān fáng jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) border guard
(2) frontier army