Có 1 kết quả:

biān fáng zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) border station
(2) frontier post